SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA V SPLETNI TRGOVINI WWW.POPIKOKI.SI


Splošni pogoji spletne trgovine www.popikoki.si v lasti podjetja DOSA d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. 
Ti splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto www.popikoki.si , ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu http://www.popikoki.si (v nadaljevanju: spletno mesto) in s katerim upravlja družba DOSA d.o.o., Savlje 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).
Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.
Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti .
Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

1. Informacije o ponudniku in kontakt
Ponudnik in sedež: DOSA d.o.o., Savlje 29, 1000 Ljubljana
Zastopnici: Petra Gorenc in Kaja Klasek
E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): [email protected]
Matična številka: 5687110
ID za DDV: SI95317627.  Ponudnik je zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV).

Dejavnosti SKD: G47.910 - Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Datum vpisa subjekta v sodni register: 03.06.1992
Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. št. vložka 1/18348/00.

2. Uporaba spletnega mesta
Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.
Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do portala.
Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.
Ponudnik si pridržuje pravico, da dostop do portala, določenih delov portala ali posameznih funkcionalnosti na portalu kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

3. Predstavitev izdelkov in ažurnost podatkov
Ponudnik bo skušal čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti izdelkov, dobavni rok ter cena spreminjajo, zato obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca nemudoma obvesti o spremembah ter omogoči preklic naročila ali pa zamenjavo naročenega izdelka. Prav tako se kupca obvesti ter omogoči zamenjavo izdelka ali preklic naročila v primeru, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje ponudnika. 

4. Cene izdelkov in stroški dostave
Vse objavljene cene izdelkov v spletni trgovini so z davkom na dodano vrednost (DDV), in sicer po vsakokrat veljavni davčni stopnji, razen kjer je izrecno navedeno, da cena ne vsebuje DDV. V fazi nakupa je uporabnik obveščen tudi o neto ceni izdelka brez DDV in pripadajočem DDV-ju.
Cene izdelkov na spletnih straneh www.popikoki.si veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika. Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine www.popikoki.si.

Cene izdelkov, objavljene v spletni trgovini ne vsebujejo stroškov dostave. Ponudnik jih obračuna posebej in za posamezno naročilo v RS znašajo 3,90€ (pri plačilu s kartico Mastercard / Visa in plačilu na TRR) ali 4.90€ (pri plačilu po povzetju) ter se zaračunajo naročniku (DDV je vključen). V primeru naročila v višini nad 110,00€ je dostava na območju RS brezplačna pri plačilu na TRR (po predračunu) in plačilu s kartico.

Dostavo za nas opravljata pogodbeni dostavni službi Pošta Slovenije d.o.o. in GLS d.o.o..
Stroški dostave za naročila iz tujine se obračunajo po veljavnem ceniku za tujino Pošte Slovenije d.d.

5. Način plačila
Uporabnik lahko kupljene izdelke plača na naslednje načine:

- Z osebnim prevzemom naročenih izdelkov v našem razstavnem prostoru v Savljah 29 (Ljubljana - Bežigrad) z gotovino ali predhodnim plačilom po predračunu najkasneje v roku treh (3) delovnih dni.
 - S plačilom s kartico Visa ali Mastercard, kjer uporabnik poravna kupnino lahko na spletnem mestu z uporabo Mastercard ali VISA plačilne kartice . Plačila so zavarovana s sistemom Stripe, ki zagotavlja popolno varnost pri izvedbi plačevanja s karticami.
- S plačilom po predračunu, kjer uporabnik poravna kupnino v roku treh (3) delovnih dni na transakcijski račun ponudnika. Kupec prejme predračun z vsemi potrebnimi podatki za plačilo na svoj elektronski naslov, ki ga navede v spletni trgovini www.popikoki.si ob naročilu. Ponudnik naročene izdelke pošlje takoj po prejemu plačila. 

- S plačilom po povzetju znesek poštnine in vrednost izdelka kupec poravna uslužbencu pogodbene dostavne službe ob dostavi oziroma ob prevzemu izdelkov.
!V primeru, da stranka naročenega paketa z opcijo "plačilo po povzetju" ne prevzame, se stanki obračunajo vsi nastali stroški neprevzetega paketa po zadnjem objavljenem ceniku pogodbene dostavne službe! 

Stroški pošiljanja veljajo v notranjem prometu na območju Slovenije.

6. Potrditev naročila
Po oddaji naročila v spletni trgovini www.popikoki.si uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je uporabnik izbral in če je, še znesek dostave. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana.
V primeru, da želi uporabnik odstopiti od naročila, nas lahko obvesti najkasneje v 6 urah na elektronski naslov [email protected].

V kolikor nas uporabnik ne obvesti o odstopu od naročila se uporabniku / naročniku zaračunajao poštni in adminstrativni stroške neprevzetega paketa v skupnem znesku 10 eur.

Spletna trgovina www.popikoki.si si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti. V kolikor bi uporabnik že plačal po predračunu, mu v tem primeru ponudnik nakaže vso kupnino vključno s stroški dostave v roku 8 dni.

6.a NEPREVZEM NAROČILA (brez pisnega odstopa od pogodbe)

V kolikor kupec naročenih artiklov, ki so poslani s plačilom po povzetju ne prevzame v nobenem primeru in so po preteku čakalnega roka dostavne službe vrnjeni na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe.

V kolikor kupec paketa ne prevzame, s tem dejanjem podjetju povzroča finančno škodo. Vse potencialne kupce pozivamo, da pred oddajo naročila preverijo svoje finančno stanje in da v primeru nezmožnosti plačila ne naročajo na spletni trgovini. Kupec je po Obligacijskem zakoniku naročen paket dolžan prevzeti in plačati odkupnino. V primeru neprevzetega paketa stranki zaračunamo poštne in adminstrativne stroške neprevzetega paketa v skupnem znesku 10 eur. V primeru lažnih naročil bomo IP naslov predali v nadaljnjo obravnavo kot zlorabo. Naročnik se lahko pogodbeni kazni izogne z vnovično dostavo povečano za stroške vrnitve pošiljke in nove dostave. Plačilo mora biti izvedeno preko predračuna v roku 3 delovnih dni. Stranke, ki paketa ne prevzamejo in v prihodnosti ponovno oddajo naročilo v naši spletni trgovini bodo morale poravnati plačilo naročenih izdelkov predhodno oz. s plačilom po predračunu (prek upn obrazca ali spletne banke).

POMEMBNO: Za stroške neprevzete pošiljke vam bomo poslali račun, ki ste ga dolžni plačati v roku 8 dni od izstavitve. V kolikor račun ne bo poravnan se nastala situacija ureja s terjatvijo pri pooblaščeni odvetniški pisarni.

7. Dostava naročenih proizvodov
Ponudnik naročene pošiljke oddaja vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Običajno so tako izdelki, naročeni v spletni trgovini www.popikoki.si na naslovu uporabnika v roku 1-3 dni. Navedena dostava velja za izdelke na zalogi. Za izdelke, ki niso na zalogi velja dobavni rok, zapisan ob izdelku oz. v opisu izdelka.

Ponudnik izdelke dostavlja s pogodbenima podjetjema  POŠTA Slovenije d.o.o ter GLS d.o.o...

V primeru odsotnosti ponudnika, se le ta zavezuje, da bo naročene proizvode uporabniku dostavil najkasneje v 45 dneh od potrditve naročila po e-pošti. Ponudnik ne odgovarja za prekoračitev roka dostave, če je zamuda posledica drugih nepredvidenih dogodkov, ne glede na to, ali gre za zunanje dogodke ali za dogodke iz sfere ponudnika.

8. Darilni boni Popikoki 
Darilni bon se lahko vnovči ob nakupu v spletni trgovinici www.popikoki.si tako, da se v komentar vpiše kodo, ki je zapisana na hrbtni strani darilnega bona. Znesek darilnega bona bomo naknadno odšteli od zneska celotnega nakupa. V kolikor znesek na darilnem bonu presega znesek nakupa, bomo razliko upoštevali pri naslednjem nakupu uporabnika. 

Darilni bon je vnovčljiv tudi v razstavno-prodajnem prostoru v Ljubljani (v Savljah 29).
Darilni bon velja 1 leto in ga ni mogoče zamenjati z gotovino. V kolikor je znesek nakupa nižji od zneska na darilnem bonu razlike ne vračamo v gotovini.

9. 100% varen nakup in pravice uporabnika do odstopa od pogodbe - vračilo blaga
V primeru kakršne koli pritožbe zaradi izdelka ali zaradi postopka nakupa prosimo, da nam posredujete vašo pritožbo pisno na elektronski naslov [email protected]. Vašo pritožbo bomo evidentirali in nanjo v najkrajšem možnem času odgovorili.

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje DOSA d.o.o., da odstopa od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti ali  uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43. b člena.
Po določbi b 43. d člena ZVPot lahko potrošnik obvestilo o odstopu predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Naslov za vračilo blaga prodajalcu je DOSA d.o.o., SAVLJE 29, 1000 Ljubljana.

Blago je potrebno vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini. V podjetju DOSA d.o.o. omogočamo tudi zamenjavo artikla.

Obrazec za odstop od pogodbe, najdeš TUKAJ

Kupec izpolnjen in podpisan obrazec lahko pošlje na e-naslov [email protected]. ali na sedež podjetja DOSA d.o.o., Savlje 29, 1000 Ljubljana, EU.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:
- pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva,
- pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo

10. PRITOŽBENI POSTOPEK (Reklamacije)
Ob prejemu poškodovanega, izdelka z napako ali napačnega izdelka ga mora kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamirati tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na naslov podjetja DOSA d.o.o., Savlje 29, Ljubljana ali na elektronski naslov [email protected]. Podjetje DOSA d.o.o. je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec. 

Če želite pošiljko vrniti na naše stroške, to storite tako, da se o tem dogovorite z nami na telefonski številki: +386 041/877-618 ali [email protected]. V skladu s tem dogovorom bomo na tvoj naslov poslali pogodbeno dostavno službo, ki bo prevzela pošiljko.
Pozor: Drugačen način vračila na naše stroške ni možen, pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!

Na izdelke, ki so prodani kot "izdelek z napako", ne sprejemamo reklamacij. Takšen izdelek mora biti na računu jasno označen, kupec pa obveščen, da gre za izdelek z napako. 

11. ODGOVORNOST ZA STVARNE NAPAKE
Ponudnik mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. Z nobenim pogodbenim določilom ni mogoče omejiti ali izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot je določena z zakonom o varstvu potrošnika. Pogodbeno določilo, ki temu nasprotuje, je nično.

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, bomo čimprej, vendar najpozneje v roku 8 dni ugodili vaši zahtevi. Prav tako bomo na vašo zahtevo pisno odgovorili najpozneje v 8 dneh po prejemu zahteve, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporna.

12. Izvensodno reševanje sporov
Skladno z zakonskimi normativi DOSA d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Dosa d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

13. Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini to izrecno navedeno.
Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.
Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

14. Potrdilo o sklenjeni pogodbi
Dosa d.o.o. hrani vsa besedila pogodbe (račune, predračune), ki so dostopni tudi potrošniku. Vsi registrirani kupci v spletni trgovini Popikoki.si imajo dostop do zgodovine naročil še preden se blago odpošlje. Vsi kupci lahko dostopajo do potrdila o sklenjeni pogodbi (računa) pred dostavo naročenega blaga tako, da kontaktirajo eno od poslovalnic preko telefona ali emaila [email protected] – račun vam pošljemo po želenem komunikacijskem kanalu. 

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi (sklenjene pogodbe) se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

15. Končne določbe
Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji navedeni v "Splošnih pogojih poslovanja", razen če v "Pogodbi" ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta ne morejo biti veljavni.

Vsak poslovni partner oz. kupec na zahtevo prejme kopijo "Splošnih pogojev poslovanja" v pisni obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.popikoki.si. Poslovni partner lahko vedno zahteva novo kopijo. Izgovora, da ne pozna "Splošnih pogojev poslovanja ", ne upoštevamo.Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji veljajo od 26.05.2020. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti splošne pogoje.

 
Za informacije v zvezi z vašim naročilom in njegovo dostavo nas lahko pokličete tudi na telefonsko številko 041/877-618 ali na 041/975-911 od ponedeljka do petka od 9. do 17.00 ure, ali nam pošljete e-pošto na i[email protected]
Vaše komentarje z veseljem sprejemamo na [email protected]